Physician assistant

Binnenkort hebt u een afspraak met een physician assistant van het Regionaal Reumacentrum.
 De physician assistants (PA) bieden patiënten extra zorg en aandacht en ondersteunen de reumatologen bij medische taken.

Op deze pagina leest u:

Wat is een physician assistant?

Het beroep 'physician assistant' of wel 'arts-ondersteuner', is nog vrij nieuw in Nederland. De beroepsgroep (Nederlandse Associatie Physician Assistants) gebruikt de internationaal bekende afkorting PA. In de Verenigde Staten en Canada werkt men al enkele decennia met physician assistants. Door de extra zorg en begeleiding die zij kunnen bieden, zijn zij daar een gewaardeerde beroepsgroep geworden. De physician assistants zijn deskundig in het onderzoeken en behandelen van patiënten met een reumatologische aandoening. Zij ondersteunen de reumatologen bij medische taken en patiëntenbegeleiding.

Wat doet de physician assistant?

De physician assistants verrichten gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als uw reumatoloog. Zij verzorgen onder zijn/ haar supervisie spreekuren, controles, onderzoeken en behandelingen. Doordat de physician assistant van alle onderzoeken, behandelingen en uw medicijngebruik op de hoogte is, kunt u met alle vragen daarover bij hen terecht. De dagelijks werkzaamheden van de physician assistants liggen vooral op het gebied van:

Patiëntenzorg

Het grootste deel van de werkzaamheden bestaat uit het behandelen en onderzoeken van patiënten met een chronische reumatologische ziekte. De physician assistant bespreekt met u hoe het met u gaat (anamnese), doet lichamelijk onderzoek, beoordeelt uw bloed- en urine uitslagen en röntgenfoto's en legt het verloop van uw ziekte vast in uw dossier.
 De physician assistant begeleidt u bij de multidisciplinaire dagbehandelingen in het Regionaal Reumacentrum.

Spoedconsulten

Wanneer u last hebt van ontstoken gewrichten kan er een spoedconsult bij de physician assistant nodig zijn. Ook bij klachten die voortkomen uit uw aandoening of medicijngebruik is dit mogelijk.

Biologicals (ontstekingsremmende medicijnen)

Biologicals zijn nieuwe, sterke ontstekingsremmende medicijnen. De physician assistants verzorgen voor u de aanvraagprocedures voor biologicals als: Enbrel®, Humira® en Remicade®.
 Zij informeren u over de werking van deze medicijnen en begeleiden u bij het gebruik ervan.

Zijn er nog andere taken?

"Naast de tijd die de physician assistants besteden aan directe patiëntenzorg, dragen zij ook bij aan wetenschappelijk onderzoek en protocollering. Ook dat komt ten goede aan de patiënten. Door de inzet van de physician assistants zijn we als reumacentrum op weg naar een toekomst met reumazorg op een zeer hoog niveau."

Uw reumatoloog blijft uw specialist, maar u komt afwisselend bij uw specialist en uw physician assistant op controle. U bent gewend om steeds bij dezelfde reumatoloog een afspraak te hebben. U hebt, in principe, ook steeds bij dezelfde physician assistant een consult.
De consulten bij de physician assistants duren meestal 15 minuten.

Hoe is de samenwerking met de reumatoloog geregeld?

De physician assistants werken nauw samen met de reumatoloog. Als tijdens het consult blijkt dat overleg met de reumatoloog nodig is, wordt dat direct geregeld. Uw consult, behandeling of onderzoek wordt op de zelfde dag met de reumatoloog besproken. Mocht er aanvullende informatie of een extra onderzoek nodig zijn, dan nemen zij direct contact met u op.

Hoe zijn de ervaringen van de reumatologen tot nu toe?

"Kort en bondig: Zeer positief! Het samenwerken met professionals die zeer bewust gekozen hebben voor ons vak, is erg inspirerend. De physician assistants stellen ons voortdurend vragen, waardoor er een sfeer is ontstaan dat we 'het gezamenlijk steeds beter willen doen'. Hun enthousiasme is ook een belangrijke drijfveer voor het plezier in ons dagelijks werk met en voor onze patiënten. "

De meerwaarde van de physician assistant voor u als patiënt

Door de extra tijd die de physician assistant voor u heeft en de vaste manier waarop zij het verloop van uw ziekte registreren en volgen, kan uw ziekte beter begeleid worden dan vroeger. Ook een verslechtering van uw situatie of een gewrichtsontsteking kunnen nu in een eerder stadium ontdekt worden. Daardoor kan uw behandeling eerder aangepast worden. Dit verbetert de kwaliteit van de zorg. Andere voordelen zijn:

  •  kortere wachtlijsten (doordat de physician assistant een deel van de werkzaamheden van de reumatoloog overneemt)
  •  u krijgt als het ware een 'second opinion' doordat alle onderzoeken en behandelingen aan het eind van de dag met een reumatoloog besproken worden

De physician assistants hebben inmiddels bewezen dat de medische zorg die zij op hun werkterrein verlenen evengoed is als die van de specialist. Kortom, door hun inzet kunt u er op rekenen dat de kwaliteit van de reumatologische zorg toeneemt.

Hoe reageren patiënten op deze nieuwe hulpverleners?

"Veel patiënten waarderen het dat er nu meer tijd voor hen is. Ook waarderen zij het dat we de samenwerking met de reumatologen goed en zeker geregeld hebben. Dat vonden we vanzelfsprekend, we willen immers goede en veilige zorg leveren."

   

Meer informatie

De physician assistants van het Regionaal Reumacentrum zijn:

Benoy

mw. S. Benoy - De Keuster

Blokpoel

mw. J.F. Blokpoel

Habraken

dhr. F. Habraken

De physician assistants werken samen met de reumatologen:

Als u vragen hebt over het werk van de physician assistants, neem dan gerust contact met hen op. U kunt de physician assistants op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bereiken via het secretariaat van het Regionaal Reumacentrum op  telefoonnummer (040) 888 56 76.

Voor algemene informatie over reuma kunt u bellen met de Nationale Reumalijn, telefoonnummer (0900) 203 03 00 of kijken op www.reumafonds.nl

   

physician assistants groepsfoto

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Telefoonnummer (040) 888 5676

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag 08.30u tot 17.00uur

Routebeschrijving

Eindhoven

Plattegrond

Nationale Reumalijn

tel. 0900 203 03 00

www.reumafonds.nl